Arvamusrännaku arutelu võib toimuda erineval moel, näiteks oma väiksemas sõprade ringis ja seda pikalt ette planeerimata. Samas võib kavandada ka suurema osalejaskonnaga ja avaliku üleskutsega arutelusid.

Arutleda saab ühe või mitme teema ümber, mille osas on soov oma mõtteid ja ideid riigiga jagada. Teema võib olla välja valitud olemasolevate teemade seast või pakutud arutelugrupi enda poolt. Arutelu kutsub kokku ning selle kulgu suunab arutelujuht, kes hiljem ka ideed koondab ning edastab Arvamusrännaku meeskonnale.

Arutelude läbiviimiseks on kolm viisi:
  1. Väike arutelu ehk 3-10 osalejat. Sobib perekondlikus ringis, sõpruskonnas või sugulastega koos üldjuhul ühe teema arutlemiseks ning sellesse põhjalikumalt süvenemiseks. 
  2. Suur arutelu eelvalitud teemaga ning rohkem kui 10 osalejaga. Arutelujuht on valinud teema, mida põhjalikumalt ja erinevatest vaatenurkadest avada. Arvamusrännakul osalejad kogunevad just seda teemat arutama.
  3. Suur arutelu kohapeal valitava(te) teema(de)ga ning rohkem kui 10 osalejaga.  Arutelujuht loob võimaluse arutelul osalejatel valida arutletavad teema(d).