15. märtsist 15. aprillini toimub kliimaseaduse arvamusrännak – löö kaasa arutelujuhina või arutelul osalejana. Heade ideedega arvestatakse kliimaseaduse loomise ja rakendamise juures!


Keda ootame arutelujuhiks?

 • Sa soovid kaasa rääkida kliimaseaduse ja rohereformi teemadel
 • sind huvitab Eesti olevik ja tulevik
 • sind toidavad sisukad arutelud sõprade, kogukonnaliikmete, töökaaslaste, pereliikmetega
 • sul on kannatlikkust kuulata ka teisi arvamusi
 • sinus on valmisolek arendada enda arutelujuhi oskuseid ning katsetada uut aruteluformaati
 • sa tead veel vähemalt kolme inimest, kes tahaksid sinuga koos nende teemade üle arutleda
 • sa oled valmis jagama kirjalikult arutelu tulemusi Arvamusrännaku korraldajatele

Loe lähemalt siit.

Keda ootame arutlema?

 • Sa soovid kaasa rääkida kliimaseaduse ja rohereformi teemadel
 • sind huvitab Eesti olevik ja tulevik
 • sa tahad nende teemade üle arutada ning oma mõtteid ja ettepanekuid teistega jagada
 • sa ei pruugi osaleda avalikel aruteludel, aga sõprade ringis kuuleb sinu arvamust sageli
 • sul on asjalikku tagasisidet ja erinevaid ideid kliima- ja keskkonnaprobleemide leevendamiseks
 • sa mõistad, et just sel moel saad ise vahetult panustada Eesti riigi arengusse ja praegu avaneb selleks hea võimalus
Loe lähemalt siit.