Arutelujuhtide koolituste raames saavad kõik huvilised, kes soovivad arutelusid vedada, viia end kurssi arutelumetoodikaga ning lihvida oskusi arutelude sujuvaks juhtimiseks.

Toimub üks kontaktkoolitus Tallinnas ja kaks veebikoolitust. Pakutavate koolituste seast saab huviline endale sobiva koolituse valida.

KOOLITUSED ARUTELUJUHTIDELE

8. märtsil 2024 kell 13.00—17.00 koolitus “Arvamusrännaku arutelu juhtimine” (mahuga 4 tundi) Ministeeriumite ühishoones Suur-Ameerika 1 ruumis Kadakas

Kontaktkoolitus on sobilik eelkõige neile, kelle varasem arutelude juhtimise kogemus on napp või puudub. Koolitusel tutvume metoodikaga põhjalikumalt ning läbi praktiliste ülesannete saavad osalejad juurde enesekindlust ja julgust arutelude oskuslikuks juhtimiseks.

Kontaktkoolituse läbinud arutelujuhid:
  • viivad läbi arutelusid, kasutades selleks Arvamusrännaku metoodikat,
  • juhivad arutelusid oskuslikumalt, teades enda tugevusi ja arengukohti arutelujuhina,
  • kaasavad mitmekesist arutelugruppi ja leiavad tasakaalu erinevate arvamuste vahel.
Kontaktkoolituse läbinutele väljastatakse vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele õpiväljundite saavutamisel Kasvulava OÜ täienduskoolituse tunnistus.

Iseseisev töö sisaldab Arvamusrännaku arutelu läbiviimist ning enda kui arutelujuhi kogemuse kirjelduse ja eneseanalüüsi koostamist arutelu läbiviimise järel.

Koolitaja:
  • Mai Timmi - täiskasvanute koolitaja ja kogukonnaelu edendaja nii teoorias kui ka praktikas 2007. aastast.

7. märtsil 2024 kell 13.00—14.30 veebikoolitus “Arvamusrännaku arutelu metoodika tutvustus” (mahuga 2 akadeemilist tundi) Zoomis: 

https://us06web.zoom.us/j/83198997975?pwd=UjLLpbatjDmKLctrGlKMa1bbCkaMma.1 

12. märtsil 2024 kell 17.00—18.30 veebikoolitus “Arvamusrännaku arutelu metoodika tutvustus” (mahuga 2 akadeemilist tundi) Zoomis: 

https://us06web.zoom.us/j/87563612518?pwd=aKSbEaDaMNiFAarLrzuXMlgJyCXQo3.1 


Veebikoolitus on sobilik eelkõige neile, kellel on varasem arutelude juhtimise kogemus, ent kes soovivad rohkem teada, mõista ja mõtestada Arvamusrännaku metoodikat.

Veebikoolitusel osalenud arutelujuhid:
  • viivad läbi arutelusid, kasutades selleks Arvamusrännaku metoodikat ja leides tasakaalu erinevate arvamuste vahel.
Koolitajad:
  • Mai Timmi - täiskasvanute koolitaja ja kogukonnaelu edendaja nii teoorias kui ka praktikas 2007. aastast.
  • Kadri Kangro - Tallinna Ülikooli doktorant, koosloome uurija ja praktik, kes tegutseb nii Eestis kui ka rahvusvahelisel areenil.

ARUTELUJUHTIDE TUGI JA KONSULTATSIOON

Selle aja jooksul, kui toimuvad aktiivselt Arvamusrännaku arutelud, saab küsida nõu ja pidada aru Arvamusrännaku metoodika kasutamise ja arutelude läbiviimise teemadel Kasvulava OÜ koolitajate, konsultantide Mai Timmi ja Kadri Kangroga.

Võta julgesti ühendust!
arvamusrannak@kasvulava.ee

PANE END ARUTELUJUHINA KIRJA SIIN