Arutelujuhtide infotund ja mõttevahetus veebis
22. novembril  kell 14.00-15.00


Virtuaalsel kohtumisel saab vabas vestlusformaadis:
 • jagada kogemusi ja kuulda teiste arutelujuhtide muljeid arutelu läbiviimisest
 • küsida näpunäiteid arutelu läbiviimise kohta (juhul kui Sinu arutelu on veel tulemas ja soovid midagi täpsustada)
 • saada soovitusi ja nõuandeid tulemuste esitamiseks
 • uurida täpsemalt selle kohta, mis kogutud ideedest edasi saab ning mida 14. detsembri kohtumine poliitikakujundajatega endast kujutab.  
Kohtumisel osalevad Eili Lepik ja Heleri Reinsalu Riigikantseleist ning Mai Timmi, Kadri Kangro Kasvulava OÜst.

Kohtumisele ei ole vaja eelnevalt registreerida. 

Virtuaalne ruum kohtumiseks:
https://us06web.zoom.us/j/88907007652?pwd=cmlkTlExWnBwZ0pKRGVPV2hhb3JXUT09 
(Meeting ID: 889 0700 7652, Passcode: 233700)Arutelujuhtide koolituste raames saavad kõik huvilised, kes soovivad novembris Arvamusrännaku arutelusid vedada, viia end kurssi arutelumetoodikaga ning lihvida oskusi arutelude sujuvaks juhtimiseks.

Juba toimunud koolitused:
 • 18. oktoober 2022 online koolitus kell 15.00-17.00
 • 25. oktoober 2022 Tartus (Tartu 2024 ruumides, Raekojaplats 6) kell 13.00-17.30
 • 25. oktoober 2022 online koolitus kell 18.00-20.00
 • 26. oktoober 2022 online koolitus kell 10.00-12.00
 • 8. november 2022 online koolitus kell 15.00-17.00
 • 15. november 2022  online koolitus kell 15.00-17.00

Pakutavate koolituste seast saab huviline endale sobiva koolituse valida.

Kontaktkoolituse läbinud arutelujuhid:
 • mõistavad laiemat konteksti “Eesti 2035” strateegiast ja Arvamusrännaku paigutumisest sellesse
 • viivad läbi arutelusid, kasutades selleks Arvamusrännaku metoodikat ja leides tasakaalu erinevate arvamuste vahel 
 • juhivad arutelusid oskuslikumalt, teades enda tugevusi ja arengukohti
 • kaasavad mitmekesist arutelugruppi

Kontaktkoolituse läbinutele väljastatakse vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele õpiväljundite saavutamisel Kasvulava OÜ täienduskoolituse tunnistus.

Iseseisev töö sisaldab Arvamusrännaku arutelu läbiviimist ning enda kui arutelujuhi kogemuse kirjelduse ja eneseanalüüsi koostamist arutelu läbiviimise järel.  

Online koolitusel osalenud arutelujuhid:
 • mõistavad laiemat konteksti “Eesti 2035” strateegiast ja Arvamusrännaku paigutumisest sellesse
 • viivad läbi arutelusid, kasutades selleks Arvamusrännaku metoodikat ja leides tasakaalu erinevate arvamuste vahel

Koolitajad:
 • Mai Timmi - täiskasvanute koolitaja ja kogukonnaelu edendaja nii teoorias kui ka praktikas 2007. aastast

  “Õppimise ja arenguga seotud teemadest on kujunenud minu kirg – seda nii formaalses kui mitteformaalses tähenduses. Mulle meeldib jälgida täiskasvanuid ja nendega toimuvaid muutusi, tutvustada võimalusi ja julgustada ennast arendama, ületama ja seeläbi rikastama oma igapäevast elu.”

 • Kadri Kangro - Tallinna Ülikooli doktorant, koosloome uurija ja praktik, kes tegutseb nii Eestis kui ka rahvusvahelisel areenil

 • “Elame suure ühiskondliku muutumise perioodil, kus praeguseks on juba ilmselge, et senised tavad ja mustrid näiteks riigikorralduses, ettevõtluses, piirkondade arengus ei toimi ning aktiivselt otsitakse võimalusi uudseteks lähenemisteks. Mind huvitab, kuidas on ümber kujunemas riigi, erasektori, kogukondade ja inimeste rollid ning koostöövõimalused ja kuidas see kõik ka praktikas välja näeb.”


PANE END ARUTELUJUHINA KIRJA SIIN