<< TAGASI TEEMAVALIKU LEHELE

VASTUTUSTUNDLIKU ETTEVÕTLUSE KITSASKOHAD

Meenuta, mida sa viimati ostsid ja miks just selle toote valisid? Aga millal sa viimati mõne seadme või muu eseme parandusse viisid?

Üleilmse tarbimispeo keskkonnamõjud viitavad, et arutule ressursikasutusele ja lõputule kasvule rajatud majandusmudel ei ole jätkusuutlik. Üksikisik saab küll vastutustundlikumalt valida, kui palju, mida ja kellelt ostab, aga kas inimkond – ja planeet – jaksab ära oodata, kuni turu nähtamatu käsi oma tööd teeb ja kõik ettevõtted vastutundlikkuse rajale suunab?  Üha süvenevas energiakriisis on oluline ettevõtetel oma energiakasutust tõhustada, et püsida konkurentsivõimeline, aga samas olla hooliv meie keskkonna suhtes. Samuti on kodumaise toidu eelistamine oluline samm nii toidujulgeolu tagamiseks kui ka transpordisaaste vähendamiseks. Jätkusuutlikult mõtlev ja toimiv ettevõte ei keskendu ainult finantsnäitajatele, vaid arvestab ka oma tegevuse keskkondlikku ja sotsiaalset mõju ehk jalajälge, mille ühiskonnale jätab. Järjest enam jääb silma näiteid Eesti ettevõtetest, kes on hakanud selle peale mõtlema ning leidnud reaalseid lahendusi näiteks toidujäätmete vähendamiseks, oma toote või teenuse keskkonnajalajälje näitamiseks või kogukonda panustamiseks. Kuidas teha nii, et Eesti ettevõtlus ja majandus muutuks tervikuna vastutundlikumaks nii inimeste kui looduse suhtes?


Mida saame teha riigi, kogukonna ja üksikisiku tasandil, et suunata ettevõtlust  vastutustundlikumaks?

Mõtisklemist ja arutelu võib alustada siit:
  • Kuidas teha nii, et üha rohkem inimesti kaaluks oma ostude mõju keskkonnale ja ühiskonnale laiemalt? Mis aitab tarbijal teha teadlikumaid valikuid?
  • Kuidas toetada eestimaise toidu tarbimist, et toetada Eesti toiduainetööstust ja tagada keerulises julgeolekuolukorras riigi isevarustatuse võime?
  • Kuidas toetada suunamuutust, mis tooks kaasa energiavajaduse vähenemise?