<< TAGASI TEEMAVALIKU LEHELE

SÄÄSTEV LIIKUVUS

Transport tekitab suure osa meie keskkonnasaastest. Kas oleksid valmis tööle minnes auto koju jätma, kui vaid bussi sõiduplaan klapiks ja jalgrattateed oleksid?

Transport on Eestis suuruselt teine kasvuhoonegaaside heite allikas, põhjustades 2021. aastal 23% kogu kasvuhoonegaaside heitkogusest. Maanteetransport omakorda on transpordisektori kõige olulisem heitkoguste allikas. Tulevikus suureneb kindlasti elektrisõidukite kasutuselevõtt, kuid samas on aasta-aastalt kasvanud ka sõiduautode läbisõit ning sama trend jätkub ka edaspidi. Seega kui tahame linnades luua inimväärset elukeskkonda ja astuda sammu kliimaeesmärkide täitmise poole, siis peame sõiduautode kasutust vähendama. Ainuüksi Tallinn koos Harjumaaga tekitab ligikaudu 50% kogu Eesti transpordisektori kasvuhoonegaaside heitest. Linnades saab parandada ühistranspordiga, jalgrattaga või jalgsi liikumise lihtsust ja mugavust, et inimesed teeksid keskkonnasõbralikumaid valikuid.

Aruteluküsimus: kuidas motiveerida inimesi kasutama vähem isiklikku sõiduautot?
 
Mõtisklemist ja arutelu võib alustada siit:

  • Kuidas parandada ühistranspordiga, jalgrattaga või jalgsi liikumise kättesaadavust ja mugavust?

  • Kas arvad, et valitsused võiksid pakkuda rohkem stiimuleid või infrastruktuuri jalakäijate ja jalgratturite jaoks?

  • Kuidas võiksime muuta ühistranspordi inimestele atraktiivsemaks ja mugavamaks ?

  • Millistel tingimusel oleksid inimesed nõus auto kasutamist vähendama või autost loobuma?

  • Kas ja kuidas saaksid inimesed kogukondlikult üksteist abistades ja transpordivahendeid jagades oma liikumisvõimalusi parandada? Kas tead mõnda positiivset näidet kogukonnast või linnast, kus on edukalt toetatud autode jagamise teenuseid?

  • Kuidas arvad, et saaksime luua kultuuri, kus vähem sõltutakse isiklikest autodest ja rohkem mõeldakse alternatiivsetele liikumisviisidele?